❤ دل شـــیدا ❤

ღ ღ عاشق باش عاشق بمون عاشق زندگی کن که عشق یعنی همه چیز ღ ღ

 

http://s5.picofile.com/file/8117532492/shayda_93_8_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532492/shayda_93_8_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532492/shayda_93_8_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532492/shayda_93_8_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532492/shayda_93_8_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

عاشقانه های دل شیدا

http://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

http://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532442/shayda_93_7_.gifhttp://s5.picofile.com/file/8117532426/shayda_93_6_.gif

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 13:24 توسط شیدا|

 

عاشقانه های دل شیدا

 

ای خالـــق باران رحمت ! ای بخشـــاینده هــر گناه و معصیت!  ای رئـــوفا!


ای شـکورا ! ای قادر بی انتها ! ای مطلق هر چیز ! ای مسلط بر هـر امور! 

 

ای صاحب هر نسیم ! ای فرمانبردان موجهای سرکش! ای خالق مخلوق!

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا

عاشقانه های دل شیدا

ای شــاهد هــر ماجــرا ! ای پدید آورنـده هـــر اتفاق!  ای نازنین مهـــربان!

 
 ای بزرگ ! ای مهربان ! ای بخشاینده و ای عاشق!  ای صاحب غروب زیبا! 

 

ای بــرازنده  سلطنت !  ای نـگاه دارنده ایمان مـا! ای بینا کننده هر کوری!

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا
عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا

عاشقانه های دل شیداای فـرمانده آتش ! ای فرمانده آب و خاک و بـاد  ای طــرفه نگار بی رقیب !

 
ای معشوقه من درعشق بازی! ای گستره قدرت و جلال! ای قدرت مطلق !

 

ای شکافنده دو دریا! ای زنده کننده هر مرده ای ! ای آنکه بی اذن تو برگی


ز شاخه جــدا نمی شود و قطـره از آســمان نمی بارد!
عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداhttp://s5.picofile.com/file/8104928434/dele_shayda_day_yalda_4_.gif

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا 

عاشقانه های دل شیدا 

ای گــم شــده در  هستی و محیط! ای خاق صدای زیبای بلبل!


ای تمام معنی هر چه زیبائی اســـت!  ای پـدیـدار کننده مــه و بــاران! 
 

ای جــاری کننده رود در جنگــل!  ای خالق بوی خاک پس از باران!

 

تو را به وجودت قسم! تو را عشقی که  در درون دو دل تنــها قرار داده ای!

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا 

عاشقانه های دل شیدا 

تــو را به لحظه ای که دلها برای شنیدن  صدایت می تپد ! تو را قسم به لحظه لقایت! 
 

 از گناهان ما بگذر - ما را در  کنار خودت محشور کن - ما را به رضایت به بهشت


بفرست ما را به  لیاقتمان راهی رضوانت کن  خداوندا ما را به رحمتت مورد قضاوت

 

قرار ده نه به عدالتت چرا که رسوای جهانیم  .

عاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیداعاشقانه های دل شیدا 

نوشته شده در سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ساعت 16:17 توسط شیدا|

 


آخرين مطالب
» ۩۞۩ ســـال نــــــو مبـــارک ۩۞۩
» ۩۞۩ دعا بدرگاه خالق یکتا و شب یلدا ۩۞۩
» ۩۞۩ محـــــرم ۩۞۩
» ۩۞۩ عید سعید غدیر خم ۩۞۩
» ۩۞۩ پایـیــــز من ۩۞۩
» ۩۞۩ راز نیاز با پروردگار مهربانم ۩۞۩
» ۩۞۩ عیــــد فطــــر ۩۞۩
» ۩۞۩ خداحافظی موقت ۩۞۩
» ۩۞۩ ماه مبارک رمضان ۩۞۩
» ۩۞۩ میــــلاد نور مبارک باد ۩۞۩


قالب جدید وبلاگ دل شیدا